Stokkmaur

Ved bekjempelse av maur er det viktig å finne alle reirene og fjerne de, både inne i boligen og utenfor. Dersom man ikke finner reiret er bekjempelse utfordrende, og det kan derfor være lurt å oppsøke en skadedyrbekjemper. Utilgjengelige eller ulokaliserte reir kan bekjempes med forgiftet åte, men da må de følges opp nøye.

Maurangrep kan forebygges ved å tette eventuelle sprekker i grunnmur, bruke netting i lufteluker og tette hull rundt rør og ledninger som går inn i huset. Fjern råttent treverk rundt huset så forhindrer du stokkmauren fra å bygge reir. Typiske symptomer på stokkmaurangrep er krasling i veggene, små hauger med spon og enkelte maur som kryper rundt inne i huset.

Bestill gratis befaring