Skjeggkre og sølvkre

Den enkleste måten å skille sølvkre fra skjeggkre er å se på haletrådene. Sølvkre har korte haletråder, mens skjeggkre har lange. Sølvkre trives i fuktige omgivelser for eksempel et bad, og kan være en indikasjon på fuktproblemer. Skjeggkre kan vandre i tørre omgivelser som for eksempel stue, gang, vindfang, soverom og trapper. Selv om aktivitet av skjeggkre ikke medfører skade i vanlige bolighus, innebærer forekomsten av disse insektene en klar psykisk belastning for beboerne.

Skjeggkre er større enn sølvkre, nesten dobbelt så stor og med vesentlig lengre haletråder. De kan i motsetning til sølvkre klatre, og kan observeres i hele boligen, for eksempel på kjøkkenbenken, i sengen osv. Limfeller kan være en effektiv måte å bli kvitt sølvkre og skjeggkre på.

Bestill gratis befaring