Kakerlakk

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske artene i Norge. Den kan bare overleve og reprodusere innendørs, og spres med transport av varer og reisebagasje både innenlands og ved import. Finner du en kakerlakk innendørs på dagstid kan det tyde på en stor bestand da dyrene er svært skye og bare ferdes på nattetid. Kakerlakkene er altetende og forurenser med avføring og illeluktende sekret.

Om du mistenker at du har kakerlakker er det viktig å ta kontakt med et skadedyrfirma så fort som mulig. Før sanering bør boligen rengjøres grundig og alle matrester fjernes.

Bestill gratis befaring