Gnagere

Høst- og vinterhalvår er tiden da gnagerne vil inn i huset ditt. Mus og rotte er regnet som de viktigste skadedyrene på verdensbasis, og kan gjøre stor materiell skade. Gnagerne er kilden til en rekke smittsomme sykdommer, og kan utgjøre en reell helsefare for mennesker.

For å lykkes med en bekjempelse kreves det nesten alltid en grundig sanitasjon i området der gnagerne utgjør et problem. Feller kan plasseres ut der dyrene ferdes, og alle innganger til bygninger må tettes. Skadedyrteam Østlandet legger i samarbeid med kunden en plan for hvordan gnagerproblemet skal løses på den utsatte eiendommen.

Bestill gratis befaring