Fjerne vepsebol

Bekjempelse av vepsebol kan skje både med og uten kjemikalier, og bør gjennomføres om kvelden eller natten når alle dyrene befinner seg i bolet. Vepsen er mindre aggressive i mørke og ved lavere temperaturer.

Bestill fjerning av vepsebol i skjema under eller ring 941 93 400

Skadedyrteam plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse.
Telefon
Epost