Fjerne veggedyr

Opplever du å få røde stikk på kroppen og finner små blodflekker på lakenet kan det tyde på at du har veggedyr. De lever av å suge blod og er kun aktive om natten.

Effektiv veggedyrbekjempelse er vanskelig å gjennomføre og en svært energikrevende prosess. Derfor er det lurt å søke profesjonell hjelp så tidlig som mulig.

Bekjempelsen utføres ved varme- eller kuldebehandling av soverommet med alt inventar.

Bestill fjerning av veggedyr i skjema under eller ring 941 93 400

Skadedyrteam plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse.
Telefon
Epost