Fjerne stokkmaur

Typiske symptomer på stokkmaurangrep er krasling i veggene, små hauger med spon og enkelte maur som kryper rundt inne i huset. For å bekjempe stokkmaurene er det viktig å finne alle reirene og fjerne de, både innvendig og utenfor boligen din.

Bestill fjerning av stokkmaur i skjema under eller ring 941 93 400

Skadedyrteam plikter å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger på miljø og helse.
Telefon
Epost